ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,889

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     ข้าราชการครู 

ข้าราชการครู
ข้าราชการครู  


นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางสาวเนตรชนก รินจันทร์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางอรทัย แสงทอง
ครู คศ. 3


นางสาวณัฐชา รุ่งเรือง
ครู คศ. 3


นายสมาน ทวีเลิศ
ครู คศ. 3


นางสาววราภาณ์ เกียรติดำรงสกุล
ครู คศ.1


นางอาลี ไกรวัลนาโรจน์
ครู คศ.2


นายเจริญสวัสดิ์ ไกวัลนาโรจน์
ครู คศ.2


นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์
ครู คศ.1


นายอนุเชษฐ์ เผ่าเมือง
ครู คศ.1


นางสาวณทภัต ตันยิดเส็ง
ครู คศ.1


นางสาวชุติมาธร นะมาเส
ครู คศ.1


นายอนุรัต อ้นสงค์
ครู คศ 1


นายศุภวัฒน์ อ้นอมร
ครู คศ.1


นายมาริช สุรเสียง
ครู คศ.1


นางสาวสุนีพร เถินหิตย์
ครู คศ.1


นางสาวกมลรัตน์ ภุมรินทร์
ครู คศ.1


นางสาวศิวนาถ องอาจ
ครู คศ.1


นางสาวสุธารัตน์ ตุ้มสุข
ครูผู้ช่วย


นางสาวจันทิมา เหลืองอรุณชัย
ครูผู้ช่วย


นางสาวนภา จำปาทิพย์
ครูผู้ช่วย


นางสาวรุจิรา โสตรโยม
ครูผู้ช่วย


นางสาวลภัสรดา แสงตระการกิจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวสิริพร ธนพรมมงคลชัย
ครูผู้ช่วย


นายสมพร สีนวลตา
ครูผู้ช่วย


นางสาวระพีพร ชุมเพ็ญ
ครูผู้ช่วย


นายสิทธิชัย โพธิ์วงศ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวณิชารีย์ แผนกุล
ครูผู้ช่วย


นางฐิตาภา เรืองอร่าม
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรนุช แทนสา
ครูผู้ช่วย


นายวัชระ จงทวีสุขสันต์
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิมพินี หนานนะ
ครูผู้ช่วย


นางสาวพูนพิชญ์ เพ็ชรงาม
ครูผู้ช่วย


นางสาวพิชชานันท์ โชตินันท์
ครูผู้ช่วย
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.