ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,890

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ  


นายภราดร เจียมดำเนินกิจ
ครูผู้สอน


นายภัททภูมิ นามอินทร์
ครูผู้สอน


นายณัฏฐกร รุ่งจำเริญ
ครูผู้สอน


นางสาวมุกชรินทร์ ดอนแก้ว
ครูผู้สอน


นายศราวุฒิ วรสิทธิ์
ครูผู้สอน


นายธีระวัฒน์ คล่องจริง
ครูผู้สอน


นางสาวเสาวภา เปาวะนา
ครูผู้สอน


นางสาววลิภา ไกวัลนาโรจน์
ครูผู้สอน


นางสาวกชพร ภุชงค์
ครูผู้สอน


นางสาวอัชฌา พันธุ์นิติพงศ์
ครูผู้สอน


นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
ครูผู้สอน


นางสาวกมลชนก มากประดิษฐ
ครูผู้สอน


นางสาวอรวรรณ แพทองคำ
ครูผู้สอน


นางสายทอง เอี่ยมสะอาด
คนครัว(ศูนย์เขต)


นางสาวกรรณิการ์ เนียมแสง
พนักงานพิมพ์เบลล์ ระดับ 1
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.