ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.20.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,221  หน้าแรก     พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ  


นายภราดร เจียมดำเนินกิจ
ครูผู้สอน


นายภัททภูมิ นามอินทร์
ครูผู้สอน


นายณัฏฐกร รุ่งจำเริญ
ครูผู้สอน


นางสาวมุกชรินทร์ ดอนแก้ว
ครูผู้สอน


นายศราวุฒิ วรสิทธิ์
ครูผู้สอน


นายธีระวัฒน์ คล่องจริง
ครูผู้สอน


นางสาวเสาวภา เปาวะนา
ครูผู้สอน


นางสาววลิภา ไกวัลนาโรจน์
ครูผู้สอน


นางสาวกชพร ภุชงค์
ครูผู้สอน


นางสาวอัชฌา พันธุ์นิติพงศ์
ครูผู้สอน


นางสาวปรียาวดี ยองเพชร
ครูผู้สอน


นางสาวกมลชนก มากประดิษฐ
ครูผู้สอน


นางสาวอรวรรณ แพทองคำ
ครูผู้สอน


นางสายทอง เอี่ยมสะอาด
คนครัว(ศูนย์เขต)


นางสาวกรรณิการ์ เนียมแสง
พนักงานพิมพ์เบลล์ ระดับ 1
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411   Fax : 02-497-6400
Email : sec01.pin@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.