ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 5

 
นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา  


นายวัชระ จงทวีสุขสันต์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวชยาภา คงสัจจะเสรี
ครูอัตราจ้าง


นายสิทธิพงษ์ ชนประชา
พนักงานธุรการ


นายกฤษฎา พันตาวงษ์
พนักงานขับรถ


นางสาวสมจิตร์ จิตรหนา
นักการภารโรง


นางจิตรา พันตาวงษ์
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน


นางสาวธิดาพร เหง้าพา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางนันทิกร สงค์ประชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางอิงอร สุวรรหงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววลัยลักษณ์ วิเศษฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวจิวรรณ ทัศน์แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนภาภร วรรณแย้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุธาทิพย์ พึ่งนุสนธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายหัสดี สงค์ประชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวกัญจน์นมัส กุนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุชาวดี คงจันทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสกลสุภา สระทองขาว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายไกรสีห์ เจริญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวกิตติยาภรณ์ ผ่องจิตต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอรทัย คนไว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายวิสุทธิ์ สุวรรณาคม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอรทัย ประภากรธราธร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางอัมพร เพียนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวณิชาภัทร แสงเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรัชมาศ สุขสวัสดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายณรงค์รัช เครือวัลย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวบุญสิตา พรมมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายจักรกฤษณ์ แก้วทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอรวรรณ แพทองคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววลิภา ไกวัลนาโรจน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปิยภรณ์ ศรีเอียด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายกฤษณะ สมพรมทิพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายชิต ผลศักดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอินทิรา ภู่พุ่ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายสุรศักดิ์ ใจดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,129


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411  Fax : 02-497-6400
Email :   
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.