ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,891

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา  


นายจักธกานต์ แดงสนั่น
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุชาดา ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง


นายสิทธิพงษ์ ชนประชา
พนักงานธุรการ


นางสาวปิยากร แสงทิตย์
ครูสอนเด็กรพ.


นายสุรชัย สระหนองหน
พนักงานขับรถ


นางสาวสมจิตร์ จิตรหนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุดารัตน์ น้อยศรี
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน


นางสาวธิดาพร เหง้าพา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางนันทิกร สงค์ประชา
พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน(ศูนย์เขต)


นางสาววลัยลักษณ์ วิเศษฤทธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวจิวรรณ ทัศน์แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนภาภร วรรณแย้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุธาทิพย์ พึ่งนุสนธิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายหัสดี สงค์ประชา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวกัญจน์นมัส กุนอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายสุธี นาคประยูร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสาวิตรี พรมเพียง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายพงศ์ศิริ เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวกิตติยาภรณ์ ผ่องจิตต์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววิกรินทร์ แก้ววิไล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววิภาภรณ์ หัสดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวรัชมาศ สุขสวัสดิ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุณี นวลคำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวบุญสิตา พรมมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.