ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,867

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ผลการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว ผลการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 2 ดาว
การประกวดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิต หรือจัดหาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -->
พิจารณาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2564-2565 -->
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไขโควิด-19 สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษระยะที่ 2  
  ข่าวประขาสัมพันธ์ ประจำปี 2563    
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ และนางเนตรชนก รินจันทร์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับมอบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว ที่ได้รับเงินบริจาค จากพระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง เจ้าคณะตำบลสวนป่าน เพื่อติดตั้งและให้บริการแก่เด็กพิการที่หน่วยบริการเมือง (ห้องเรียนโพรงมะเดื่อ) อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 6 -7 ธันวาคม 2563 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนเรียนรวม แก่ครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.09 น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งฝ่ายบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ได้ดำเนินการจัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามในการบูชาพระแม่คงคา นักเรียนได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยในงานประธานในพิธี นักเรียน ผู้ปกครองได้ร่วมกันรำวง และมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงสวยงามและสร้างสรรค์ อีกทั้งได้นำกระทงไปลอยร่วมกัน ณ บริเวณสระบัว ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ และ นางเนตรชนก รินจันทร์ รองผู้อำนวยการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.19 น. นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ อาคาเอนกประสงค์ ฝั่งตะวันตก วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.