ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,777

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ  
     รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเปิดอ่าน
     ผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบต่อเติมที่มีต่อพัฒนาการด้านการเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ของเด็กออทิสติก (น.ส.ระพีพร ุชมเพ็ญ)เปิดอ่าน
     การศึกษาความสามารถการจับคู่สี ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ระบบกล่องงานเปิดอ่าน
     ผลของการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้ชุดกิจกรรมการใส่เสื้อมีกระดุมเปิดอ่าน
     การใช้กิจกรรมสื่อประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค่าจำนวน 1 – 5 ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเปิดอ่าน
     ผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารเรื่องร่างกายของเราที่มีต่อความสามารถการสื่อสรบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐมเปิดอ่าน
     ผลของการใช้โปรแกรมฝึกการทรงตัวร่วมกับกระดานเขาวงกตฝึกความสมดุลสามารถลดความกว้างของระยะในแนวนอนระหว่างส้นเท้ากับปลายนิ้วโป้งเท้า ในเด็กที่มี ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเปิดอ่าน
     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม “รู้ขั้นตอน บอกการทำ นำไปใช้” โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำความสะอาดร่างกายของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (นางเนตรชนก รินจันทร์)เปิดอ่าน
     ผลของการใช้นิทานทางสังคม (Social Stories) เพื่อเพิ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ในชั้นเรียนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม (น.ส.นภา จำปาทิพย์)เปิดอ่าน
     การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้รถหัดเดิน (baby walker) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐมเปิดอ่าน
     ผลการใช้ชุดสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมองที่มีต่อความสามารถด้านการแต่งกาย สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โดยนางอรทัย แสงทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษเปิดอ่าน
     ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (ระวีวรรณ ศรีคต)เปิดอ่าน
     ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (วรพล ธุลีจันทร์)เปิดอ่าน
     ผลการใช้กิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก (อาลี ไกวัลนาโรจน์)เปิดอ่าน
     ผลการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดภาวะน้ำลายไหล โดยใช้โปรแกรมการฝึกทางกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กสมองพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (พัชรา สุขถาวร)เปิดอ่าน
     ผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การถอดเสื้อยืดคอกลม โดยใช้กลวิธีเรียนรู้ผ่านการมอง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (ละเมียด ตั้งเกษมสุข)เปิดอ่าน
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.