ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 5

 
นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ  
     บทคัดย่อ รายงานการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันของบุคคลออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โดยใช้รูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง โดย ครูสมาน ทวีเลิศดาวน์โหลด
     ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในอ่านพยัญชนะไทย ของบุคคลที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โดย นางสาวณัฏฐณิชา หลักหาญ ครู คศ.๒ดาวน์โหลด
     ผลการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองที่มีต่อพฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย อรทัย แสงทองดาวน์โหลด
     การศึกษาความสามารถในการจำคำศัพท์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้ชุดฝึกการเชื่อมโยงการจำคำศัพท์ โดย ครูสมาน ทวีเลิศ ครู ชำนาญการดาวน์โหลด
     ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (ระวีวรรณ ศรีคต)ดาวน์โหลด
     ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดยการใช้กิจกรรมศิลปะบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (วรพล ธุลีจันทร์)ดาวน์โหลด
     ผลการใช้กิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก (อาลี ไกวัลนาโรจน์)ดาวน์โหลด
     ผลการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดภาวะน้ำลายไหล โดยใช้โปรแกรมการฝึกทางกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กสมองพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (พัชรา สุขถาวร)ดาวน์โหลด
     ผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่อง การถอดเสื้อยืดคอกลม โดยใช้กลวิธีเรียนรู้ผ่านการมอง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม (ละเมียด ตั้งเกษมสุข)ดาวน์โหลด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,051


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411  Fax : 02-497-6400
Email :   
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.