ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.20.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 266,184  หน้าแรก     หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561  
     เล่ม 1 คู่มือใช้ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเองเปิดอ่าน
     เล่ม 2 หลักการพื้นฐานการศึกษาพิเศษเปิดอ่าน
     เล่ม 3 การจัดการศึกษาคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเปิดอ่าน
     เล่ม 4 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเปิดอ่าน
     เล่ม 5 กิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเปิดอ่าน
     เล่ม 6 วิจัยในชั้นเรียนเปิดอ่าน
     เล่ม 7 การจัดการศึกษาสำหรับบุคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเปิดอ่าน
     เล่ม 8 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเปิดอ่าน
     เล่ม 9 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเปิดอ่าน
     เล่ม 10 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพเปิดอ่าน
     เล่ม 11 การจัดการศึกษาสำหรับบุคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เปิดอ่าน
     เล่ม 12 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาเปิดอ่าน
     เล่ม 13 การจัดการศึกษาสำหรับบุุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์เปิดอ่าน
     เล่ม 14 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกเปิดอ่าน
     เล่ม 15 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อนเปิดอ่าน
     เล่ม 16 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปิดอ่าน
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411   Fax : 02-497-6400
Email : sec01.pin@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.