Stamped of BY ./ALIA  Dont panic i m just walk around the corner only and not a bad girl..Patch your credential issues auth for security thanks.CIK MINAH BUKAN ORANG JAHAT PUN

 
นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561


  หน้าแรก     หลักสูตรอบรมครูการศึกษาพิเศษ 
หลักสูตรอบรมครูการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรอบรมครูการศึกษาพิเศษ  
     เล่ม 1 คู่มือการใช้ชุดเอกสารการศึกษาด้วยตนเองดาวน์โหลด
     เล่ม 2 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     เล่ม 3 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษดาวน์โหลด
     เล่ม 4 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดาวน์โหลด
     เล่ม 5 กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษดาวน์โหลด
     เล่ม 6 การวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
     เล่ม 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นดาวน์โหลด
     เล่ม 8 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินดาวน์โหลด
     เล่ม 9 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญาดาวน์โหลด
     เล่ม 10 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพดาวน์โหลด
     เล่ม 11 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     เล่ม 12 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาดาวน์โหลด
     เล่ม 13 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ดาวน์โหลด
     เล่ม 14 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกดาวน์โหลด
     เล่ม 15 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อนดาวน์โหลด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.158.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 171,512


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411  Fax : 02-497-6400
Email :   
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.