ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,869

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     เอกสารรับสมัครและวิชาการ 
เอกสารรับสมัครและวิชาการ
เอกสารรับสมัครและวิชาการ  
     เอกสาร วก 12 แบบคำร้องเปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 ใบมอบตัวนักเรียนและประวัติ หน้า 2เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2 ใบมอบตัวนักเรียนและประวัติ หน้า 1เปิดอ่าน
     เอกสารรับสมัคร ส่วนที่ 1 ขอรับบริการเปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลออทิสติกเปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์เปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯเปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเปิดอ่าน
     แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเปิดอ่าน
     แบบสอบถามประวัติผู้พิการเปิดอ่าน
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.