ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 5

 
นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ 
พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ
พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ  
     ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 2552ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดัทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552ดาวน์โหลด
     ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับดาวน์โหลด
     ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
     พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
     พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ดาวน์โหลด
     พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556ดาวน์โหลด
     พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551ดาวน์โหลด
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553ดาวน์โหลด
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ดาวน์โหลด
     พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542ดาวน์โหลด
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550ดาวน์โหลด
     ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับดาวน์โหลด
     นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557ดาวน์โหลด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.26.44
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,092


 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
55/23 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 16 (บ้านไร่ - หมอศรี) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411  Fax : 02-497-6400
Email :   
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.