ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,767

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก 

ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก  
  ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ        

 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดห้องเรียนต่างหากให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในลักษณะคู่ขนานไปกับชั้นเรียนของเด็กปกติ เช่น เด็กปกติเรียนห้อง ป.1/1 เด็กพิเศษเรียนห้อง           ป.1/2 เป็นต้น

โรงเรียนอาจใช้ทั้งสองระบบ กล่าวคือ ระดับชั้น ป.1 ใช้ระบบห้องเรียนคู่ขนาน หรือเรียนแยก ก่อน เมื่อปรับพื้นฐานและความพร้อมในด้านต่างๆ แล้วจึงให้ขึ้นชั้นไปเรียนร่วมในระดับชั้นที่สูงขึ้น ต่อไป ซึ่งบางโรงเรียน อาจจัดห้องเรียนคู่ขนานเพียงชั้นปีเดียว คือ ป.1 ซึ่งอาจเรียกว่าชั้นเรียนเตรียมประถม (ก่อนขึ้น             ป.1) หรือประถม 1 เลย ในขณะที่บางโรงเรียนอาจจัดให้เรียนห้องเรียนคู่ขนานถึงระดับชั้น ป.3 จึงค่อยเข้าสู่ระบบการเรียนร่วม


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม -
วันที่ประกาศ : 2018-06-25

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.