ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหาร

นายอมร เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการ
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
เอกสารทางวิชาการ
ผลงาน
การจัดการศึกษา
แผนที่บ้าน
ผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.243.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 462,845

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติ
แผนที่การเดินทาง
ทิศทางการจัดการศึกษาของศูนยฯ
รายงานประจำปีสถานศึกษา
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การกำหนดค่าเป้าหมายของศูนย์ฯ
สารสนเทศสถานศึกษา
เขตพื้นที่ให้บริการ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
บุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยบริการอำเภอเมือง
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยบริการอำเภอกำแพงแสน
หน่วยบริการอำเภอดอนตูม
หน่วยบริการอำเภอนครชัยศรี
หน่วยบริการอำเภอบางเลน
เอกสารทางวิชาการ
คู่มือ IEP
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561
เอกสารรับสมัครและวิชาการ
พรบ.เกี่ยวกับคนพิการ
หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองฯ
งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนร่วม
Best Practice 2014
งานบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ข้อมูลขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พุทธศักราช 2563
ผลงาน
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
การจัดการศึกษา
ฝ่ายบกพร่องทางสติปัญญา
ฝ่ายบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และพิการซ้อน
ฝ่ายบกพร่องทางการได้ยิน
ฝ่ายบุคคลออทิสติก
ฝ่ายกิจกรรมบำบัด
ฝ่ายศิลปะบำบัด
ฝ่ายดนตรีบำบัด
ฝ่ายกายภาพบำบัด
ฝ่ายฝึกพูด
ฝ่ายเตรียมส่งต่อ
ห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก
โครงการปรับบ้านฯ
หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
ฝ่ายบกพร่องทางการเห็น
แผนที่บ้าน
แผนที่บ้านนักเรียน
ผู้เยี่ยมชม
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
Tel : 02-497-6414, 02-497-6411
Email : sp.edu01@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.